TH I EN
รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

• เวลา ๐๗.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
หรือวัดใกล้บ้าน

• เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ผู้ประสงค์วางพานพุ่มสอบถามได้ที่กองทัพภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๓๓๙ ๙๓๘๗

• เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พบกับจิตอาสาบริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน อาทิ
ศูนย์รับร้องเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย บริการตัดผม การประกอบอาชีพ บริการรถชมเมืองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,416,150