TH I EN
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระพรหมวชิรเจดีย์(บำรุง ฐานุตฺตโร)

วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระพรหมวชิรเจดีย์(บำรุง ฐานุตฺตโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมี พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเขตภาคเหนือ ร่วมพิธีและปฏิบัติพิธี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,022,816